Long An

LẮP ĐẶT CAMERA QUAN SÁT CHO NHÀ ANH TUẤN - ĐỨC HÒA - LONG AN

Không gì có thể làm khó Mắt Xanh, luôn luôn có giải pháp cho mọi vấn đề. Việc nào khó sẽ có Mắt Xanh. Hôm nay chủ nhà chưa mất gì nhưng cũng bị trộm cắt mất hàng rào bên ngoài. Chưa thấy quan tài...

"NHÀ CỔ" CŨNG CẦN LẮP ĐẶT CAMERA QUAN SÁT

Đừng đợi mất Trâu mới lo làm chuồng. Châm ngôn của người xưa không bao giờ là sai.